غرفه نمایشگاهی

واحد ساخت غرفه نمایشگاهی پس از دریافت نقشه های اجرایی مشتری اقدام به تعبیه قطعات و لوازم مورد نیاز اجرا بصورت مدولار و پیش ساخته مینماید و عکاسی

واحد تولید و ساخت غرفه نمایشگاهی پس از دریافت نقشه های اجرایی مشتری اقدام به تعبیه قطعات و لوازم مورد نیاز ساخت به صورت مدولار و پیش ساخته می نماید. و پس از انجام عملیات تولید غرفه نمایشگاهی کارخانه، قطعات به محل اجرای غرفه در نمایشگاه منتقل و در آنجا مونتاژ خواهد شد و در صورت نیاز پس از اتمام نمایشگاه جمع آوری و بسته بندی خواهد گردید. کارشناسان ما در تمام مراحل تولید حضور دائم دارند و تمامی مراحل کار را با دقت بررسی می کنند. لازم به توضیح می باشد شرکت فرارنگ در صورت تمایل کارفرمایان امکان حضور نماینده آنها را در تمام مراحل ساخت فراهم می کند.

شرایط و مسئولیت پیمانکار غرفه ساز

1.پیمانکار غرفه نمایشگاهی باید مورد تائید سازمان برگزارکننده باشد.

2.آیا تاکنون اجرای موفق داشته یا خیر...

3.کار ساخت غرفه را در خارج از محوطه نمایشگاه انجام دهد و سپس در نمایشگاه اجرا نماید.

4.بر روند پیشرفت کار و خواسته های غرفه دار نظارت داشته باشد.

5.غرفه های متعدد نداشته باشد و غرفه را در زمان مقرر تحویل نماید.

6.نیرو های کیفی و کار آمد در اختیار داشته باشد.

7.توان مالی و عملیاتی برای اجرای طرح مورد نظر داشته باشد.

8.از متریال دست دوم و بی کیفیت استفاده ننماید.

9.بیشتر از سود به کیفیت و تمیزی کار اهمیت دهد.

و آخرین نکته دارای ادب،شخصیت و مشتری مدار باشد.شرکت در نمایشگاه های  بازرگانی  یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی  شرکتهای تجاری  ،خدماتی و صنعتی می باشد. و تنها ابزار دستیابی به یک بازار تلفنی می شود.موفقیت در یک نمایشگاه در گام اول به طراحی یک غرفه خوب و نمایش کالای شرکت کننده بستگی داردویک غرفه غیر جالب و ناشیانه و غیر جذاب اثرات منفی شدیدی در ذهن بیننده و یا تماشاگرباقی می گذارد.

علل شکست شرکت در یک نمایشگاه

1.اهداف نمایشگاه روشن نباشد.

2.استقبال از غرفه نمایشگاهی به حد کافی نباشد.

3.کالای عرضه شده متناسب با بازار نباشد.

4.مدیریت غرفه ضعیف باشد.

5.طراحی غرفه مطلوب نباشد.

6.اعتبار اختصاص یلفته برای ساخت غرفه در سطح ناچیزی باشد.

7.کاتالوگ ها و مواد تبلیغی به موقعدر اختیار صاحب غرفه قرار نگیرد.

8.نتایج نمایشگاه مورد پیگیری قرار نگیرد.

تقسیم بندی فضای غرفه های نمایشگاهی
فضای نمایش کالا
1.فضای بخش اطلاع رسانی
2.فضای مذاکره و مشاوره
3.فضای نمایشهای تصویری
4.فضای مبلمان اداری
5.فضای انبار یا لوازم اضافی
فضای آموزشی که به طور معمول فضای غرفه هارا بر اساس متراژتقسیم بندی میکند.

انواع غرفه

1.غرفه های معمولی یا ردیفی(خطی)
2.غرفه های نبشی (گوشه)
3.غرفه های شبه جزیره ای (انتهایی)
4.غرفه های جزیره ای

 نظرات:

نظر خود را در مورد این مطلب ارسال کنید: